# Nhà xưởng sản xuất Công ty Nhật Việt

Công ty TNHH Nhật Việt là công ty vốn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Nhà xưởng sản xuất Công ty Nhật Việt

 

Tên dự án: Nhà xưởng sản xuất công ty Nhật Việt

Địa điểm: Khu công nghiệp Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế và thi công nhà xưởng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhật Việt

Quy mô: Nhà xưởng sản xuất 3.640 m2 và khu văn phòng 2 tầng 800m2

Nhà xưởng kích thước 48m x 75m. Khung ngang có cột giữa nhịp 24m, bước cột 8,7m.

Cột và kèo thép hình thay đổi tiết diện để tiết kiệm tối đa vật liệu.

Công trình hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư tháng 03 năm 2015

nhà xưởng khung thép vsteel

Lắp dựng khung kết cấu thép nhà xưởng

Kết cấu thép VSTEEL

Các dự án tương tự

Dự án khác