Thi công lắp dựng nhà thép tiền chế

 lắp dựng nhà thép tiền chế

Hình ảnh lắp dựng tại một dự án của VSTEEL

Sau khi sản xuất trong nhà máy, các cấu kiện được chuyển ra ngoài công trường chuẩn bị cho công tác lắp dựng.

Công tác lắp dựng kết cấu thép ngoài công trường bao gồm một số bước cơ bản:

  • Lắp đặt bu lông chờ
  • Lắp dựng các cấu kiện: dầm, cột, kèo, xà gồ...
  • Lợp mái tôn, máng nước, ống thoát...

Chi tiết công tác lắp dựng tham khảo thêm bài:

Với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ thợ lắp dựng lành nghề đã tham gia rất nhiều công trình kết cấu thép lớn nhỏ. Cùng với hệ thống xe, cẩu và các máy móc thiết bị phục vụ công tác lắp đặt. VSTEEL đủ năng lực để tham gia bất kỳ dự án nào với bất kỳ yêu cầu nào của chủ đầu tư.

Kết cấu thép VSTEEL