Bài viết chuyên môn

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

5/8/2018 9:54:49 AM

Các khái niệm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, Khoảng lùi, chiều cao cho phép… là những khái niệm và thông số đầu tiên phải quan tâm trước khi bắt đầu triển khai một dự án. Vì đơn giản một điều, không thỏa mãn các giá trị này, dự án sẽ không được cấp phép xây dựng.

Các khái niệm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, chiều cao cho phép… là những khái niệm và thông số đầu tiên phải quan tâm trước khi bắt đầu triển khai một dự án. Vì đơn giản một điều, không thỏa mãn các giá trị này, dự án sẽ không được cấp phép.

Tham khảo thêm bài viết: Xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

Và ngay cả rất nhiều kỹ sư, kiến trúc sư đi làm lâu năm đều chưa hiểu rõ những khái niệm này, dẫn đến những sai lầm đáng tiếc trong công tác thiết kế, hay nguy hiểm hơn nữa là trong công tác nghiệm thu làm hoàn công, vượt quá giá trị cho phép, dẫn đến sai phạm bị phạt hay phải đập bỏ công trình trên diện sai phạm.

Chỉ giới đường đỏ là gì?

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới của lô đất với các công trình, đường giao thông xung quanh. Đơn giản chúng ta có thể hiểu chỉ giới đường đỏ xác định quyền sở hữu của chủ đầu tư với lô đất đó.

Chỉ giới xây dựng

Không phải lúc nào chủ đầu tư cũng có thể xây dựng dự án hay công trình trên toàn bộ diện tích đất trong phạm vi của chỉ giới đường đỏ, mà phải đảm bảo một khoảng lùi cho việc không gian lưu không như dây diện, hay đảm bảo cảnh quan đô thị.

Chỉ giới xây dựng là chỉ giới giới hạn phạm vi được phép xây dựng nhà hay công trình trên lô đất đó.

Lưu ý chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới xây dựng, khi đó công trình được xây trên toàn bộ đất sở hữu.

Khoảng lùi xây dựng

Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

Về cơ bản, công trình xây càng cao thì công trình phải lùi vào càng sâu và diện tích đất xây dựng càng bị thu hẹp lại.

Bảng 2.4: QCVN 01:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy hoạch xây dựng quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng lộ giới  đường và chiều cao xây dựng  công  trình:

Khoảng lùi

Bảng 2.4: QCVN 01:2014/BXD

Công trình xây trên lộ giới < 19m

  • Công trình có chiều cao < 19m, không cần chừa khoảng lùi, tức được xây dựng sát vỉa hè.
  • Xây dựng công trình cao 22m phải lùi vào 3m, tính từ vỉa hè.
  • Xây dựng công trình cao đến 25m: khoảng lùi là 4m.
  • Xây dựng công trình có chiều cao > 28m: khoảng lùi là 6m.

Lộ giới tuyến đường từ 19m đến 22m

  • Công trình xây dựng < 22m: không phải chừa khoảng lùi.
  • Công trình từ 22m đến 25m phải lùi vào 3m, tính từ vỉa hè.
  • Công trình cao > 28m: khoảng lùi là 6m.

Lộ giới tuyến đường > 22m

  • Công trình cao đến 28m không phải chừa khoảng lùi.
  • Công trình cao > 28m: khoảng lùi là 6m.

Như vậy khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng lộ giới đường và chiều cao xây dựng công trình.

Tuy nhiên, trước khi xác định lên phương án thiết kế, chủ đầu tư nên làm đơn xin cấp phép và lấy các thông số từ các cơ quan ban ngành vì quy định chỉ giới xây dựng và khoảng lùi còn phụ thuộc vào từng khu vực, từng tuyến phố.

Lộ giới

Bảng trên chúng ta thấy lộ giới ảnh hưởng rất nhiều đến khoảng lùi của công trình, vậy lộ giới tính như thế nào?

Lộ giới là giới hạn hành lang an toàn đường bộ, chỉ điểm cuối chiều rộng của con đường và lộ giới được tính từ tim đường sang hai bên.

Thường người ta cắm các cọc lộ giới 2 bên đường để cảnh báo người dân không được xây dựng những công trình kiên cố trong phạm vi của các mốc lộ giới.

Trong đô thị, thường gặp lộ giới là chỉ giới đường đỏ của phần đất dành làm đường đô thị, bao gồm toàn bộ lòng đường, lề đường và vỉa hè.

Xem thêm: Hệ số sử dụng đất và hệ số xây dựng

Kết cấu thép VSTEEL

Tin liên quan

Tin khác