Bài viết chuyên môn

Nút liên kết các cấu kiện kết cấu thép

# Liên kết các cấu kiện kết cấu thép | VSTEEL

Hoàng Nam / 8/30/2015 11:58:09 PM

Giải quyết liên kết các cấu kiện trong kết cấu thép là một trong các vấn đề gây đau đầu các kỹ sư vì bài toán kinh tế, chọn hình thức liên kết sao cho thi công đơn giản nhất.

Liên kết hàn và bu lông là hai dạng liên kết phổ biến trong kết cấu thép nhà khung thép tiền chế

 liên kết kết cấu thép

Tuy nhiên, yêu cầu về kiểm soát chất lượng mối nối là công việc khó khăn. Người ta ít dùng liên kết hàn tại công trường vì rất khó kiểm soát chất lượng, và ngay cả khi thực hiện các mối hàn các cấu kiện tại nhà máy, xong vận chuyển đến công trường thì để đạt chất lượng mối hàn tốt cần rất nhiều điều kiện kiểm tra đi kèm, hoặc sử dụng công nghệ hàn tốt, dẫn đến chi phí thường rất cao.

Liên kết bu lông được sử dụng nhiều tại công trường. Tuy nhiên, để thi công nhanh cần những giải pháp định vị liên kết, và các cấu kiện gần kề liên kết không được lắp ghép vào cho đến khi liên kết đạt yêu cầu.

Vì thế, cần thiết phải có kỹ thuật khác để thi công nhanh hơn và chi phí thấp hơn.

Nhà sáng chế, Yang Weihong (Sunnyvale, US), đã sáng chế ra các nút liên kết kết cấu thép cho phép giải quyết các khó khăn trên, và đã đăng ký bản quyền tại Mỹ với “Patent No: USOO8800239B2”.

liên kết kết cấu thép

Một dạng nút liên kết Yang đề xuất

Các mắt liên kết thường gặp trong khung thép, dàn thép: 

liên kết kết cấu thép

Các sơ đồ điển hình

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 3

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 4

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 5

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 6

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 7

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 8

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 9

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 10

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 11

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 12

 

 liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 13

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 14

 

liên kết kết cấu thép

Nút liên kết số 15

Nhà thép tiền chế Vsteel. Theo Edcons

Tin liên quan

Tin khác