Bài viết chuyên môn

KCS là gì?

# KCS là gì? Nhiệm vụ của phòng KCS?

Hoàng Nam / 9/11/2017 8:46:25 AM

KCS là viết tắt của từ Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm, phòng KCS là phòng quan trọng bậc nhất trong nhà máy sản xuất của VSTEEL

KCS là gì?

KCS là viết tắt của từ Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm, nhân viên KCS đảm bảo sản phẩm được sản xuất ra phải tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, công nghệ và chất lượng trong các nhà máy sản xuất công nghiệp. Công việc của nhân viên KCS tương đương với nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm (QC)

Xem thêm: Qa Qc là làm gì?

Nhiệm vụ của phòng KCS

Tại xưởng sản xuất nhà thép tiền chế Vsteel, nhiệm vụ của phòng KCS bao gồm:

- Nhận nhiệm vụ và kế hoạch ngày hoặc kế hoạch tuần từ quản đốc nhà máy

- Kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào như các loại vật tư phụ, thép tấm và các cấu kiện đầu ra của nhà máy.

  • Biết thông tin, quy cách, chủng loại của vật tư đầu vào để kiểm tra có đúng chủng loại vật liệu của dự án hay không.
  •  Đọc và kiểm tra bản vẽ, ghi chép số liệu các cấu kiện của từng lô hàng.
  • Tìm nguyên nhân, đưa ra hướng xử lý, kiểm tra kết quả xử lý khi vật tư đầu vào và sản phẩm đầu ra có vấn đề. Báo cáo với quản đốc hoặc người phụ trách bộ phận về những vấn đề phát sinh để có phương án giải quyết.
  • Nhân viên KCS phải ký xác nhận vật tư đầu vào và các sản phẩm do mình nhập hoặc xuất.

- Kiểm tra quá trình sản xuất của công nhân để đảm bảo hàng hóa được sản xuất theo đúng bản vẽ, đúng tiêu chuẩn.

- Được quyền đình chỉ tạm thời việc sử dụng nguyên liệu không đúng mục đích, công tác gia công, xuất hàng có vấn đề về chất lượng.

- Được quyền lập biên bản đối với các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy trình kỹ thuật làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

- Được quyền dừng sản xuất nếu phát hiện các hành vi gây mất an toàn lao động

- Phòng KCS cần phối hợp với các phòng ban khác, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công nghệ sản xuất của nhà máy.

Kết cấu thép VSTEEL

Tin liên quan

Tin khác