Bài viết chuyên môn

Kỹ sư QS là gì?

# Kỹ sư QS là gì? | VSTEEL

Hoàng Nam / 10/3/2017 2:13:28 PM

QS là viết tắt của Quantity Surveyor, là kỹ sư làm về khối lượng phục vụ các giai đoạn chào thầu hay thanh toán. QS có thể làm việc cho nhà thầu xây dựng hoặc ban A của chủ đầu tư

QS là gì?

QS là viết tắt của Quantity Surveyor, là kỹ sư làm về khối lượng phục vụ các giai đoạn chào thầu hay thanh toán. Kỹ sư QS có thể làm việc cho Nhà thầu xây dựng hoặc ban Quản lý dự án của Chủ đầu tư.

Thông thường QS làm cho Chủ đầu tư sẽ nhiều công việc và áp lực hơn do phải tổng hợp khối lượng của nhiều hạng mục trong nhiều giai đoạn, liên quan đến nhiều nhà thầu khác nhau.

Công việc của kỹ sư QS toán là tính toán, kiểm tra các khối lượng vật liệu, nhân công cần thiết cho dự án. Bảng khối lượng mà kỹ sư QS lập ra ( BOQ - Bill of Quantities) được sử dụng để Chủ đầu tư và Nhà thầu lấy căn cứ để làm hồ sơ chào thầu.

Tìm hiểu thêm: Boq và Spec là gì?

Nhiệm vụ cụ thể của kỹ sư QS gồm:

 • Kiểm tra hồ sơ dự toán do đơn vị Tư vấn thiết kế lập trong giai đoạn thiết kế thi công, tính pháp lý của TVTK, Mã đầu việc, khối lượng, đơn giá…
 • Cung cấp đầu mục khối lượng dự toán, chủng loại thiết bị vật tư… cho Phòng đấu thầu để tiến hành mời thầu.
 • Phối hợp với các phòng ban khác: Phòng đấu thầu, Ban quản lý dự án, Phòng vật tư để kiểm tra, xác nhận các công tác phát sinh trong giai đoạn thi công.
 • Cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục phát sinh vào hồ sơ dự toán của dự án.
 • Kiểm tra khối bảng khối lượng nhà thầu gửi lên phục vụ công tác thanh quyết toán.

Để làm một kỹ sư QS giỏi:

QS là một vị trí rất quan trọng. Để làm một QS giỏi cần một số yếu tố như:

 • Giỏi chuyên môn và kỹ năng sử dụng các phần mềm phục vụ công việc.
 • Kỹ năng đọc bản vẽ tất cả các bộ môn: kiến trúc, kết cấu, điện nước, điều hòa thông gió, hoàn thiện…, và am hiểu tất cả các lĩnh vực đó.
 • Công việc của QS đa phần là ngồi trên máy tính với bản vẽ Cad, bảng Excel và một số phần mềm dự toán. Khối lượng công việc là rất lớn nên kỹ sư QS cần phải có đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực trong công việc.
 • Hiểu về pháp luật và những quy định liên quan để có các giải pháp phù hợp khi làm việc với nhà thầu cũng như các bên liên quan.
 • Hiểu rõ về Spec của Dự án để nhanh chóng phát hiện ra các lỗi của nhà thầu hay các phòng ban khác khi đề xuất vật liệu không giống với các yêu cầu ghi trong Spec.
 • Nắm được tiến độ và các thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Kết cấu thép VSTEEL

Tin liên quan

Tin khác